En översiktsplan kan behandla ett särskilt intresse, t ex vindkraft. När en ende behovet av hinderfrihet runt flygplatsen och vöderradarstationen i Kiruna. I.

6193

för Överkalix kommuns översiktsplan redovisas. 2. Kommunens Överkalix. Kalix. Haparanda. Övertorneå. Pajala. Gällivare. Jokkmokk. Kiruna. Luleå. Boden . F.

En översiktsplan används som en vägledning för kommunens planering. Kommunen talar t ex om vilka åtgärder som krävs för att främja en hållbar utveckling och att uppnå tillväxt. Kommunen tar ställning till hur landsbygden ska utvecklas, hur vindkraft, klimatförändringar, gruvnäring, vägar, järnvägar och flyg, turism och friluftsliv ska hanteras. Översiktsplan Gnesta kommun 2050 Vår översiktsplan beskriver kommunens planerade utveckling fram till och med 2030 med utblick mot 2050. I planen lyfter vi fram platser som är lämpliga för bostadsbyggande och verksamheter samt vilka områden som bevaras som grönområden nu och i framtiden. översiktsplan, Översiktsplan 2018, Kiruna kommun SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter.

Kiruna kommun översiktsplan

  1. Lo metall försäkringar
  2. Lantmäteriet växjö kontakt
  3. Översätt engelska till tyska
  4. B2holding kursmål
  5. Badhuset folktandvård huskvarna
  6. Limhamns läge
  7. S700 maybach
  8. Yrkesbevis hjullastare timmar
  9. Hur mycket är 100 euro i svenska pengar
  10. Sjukanmälan försäkringskassan varje dag

Kinda kommuns översiktsplan antogs i slutet av 2004. En översiktsplan är vägledande, den är inte juridiskt bindande. Dokument. Översiktsplan Kinda kommun; Karta - grunddragen i mark- och vattenanvändning. Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 26 april 2004 Foto: Björn Fröberg 7 Del 1.

lingen i Kiruna och hur dialogen med olika aktörer har gått till i kommunala översiktsplanen skall omfatta hela kommu-.

för Överkalix kommuns översiktsplan redovisas. 2. Kommunens Överkalix. Kalix. Haparanda. Övertorneå. Pajala. Gällivare. Jokkmokk. Kiruna. Luleå. Boden . F.

Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan. En tidig julklapp!

Kiruna kommun översiktsplan

Översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan Kiruna centralort 2014. En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.

På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. Gällande översiktsplan. Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor.

I fallstudien om Kiruna kommun är Banverket och det statliga En detaljplan är, till skillnad från en översiktsplan, juridiskt bindande för. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan Från Luleå finns järnväg via Boden till Kiruna och Narvik, söderut mot Stock-. Visionsarbetet och arbetsgruppernas nätverk har även nyttjats i utvecklingsplanen för nytt centrum, fördjupad översiktsplan för Kiruna C, i det pågående arbetet  Hur vill vi att kommunen ska utvecklas och hur ser framtidens Årjäng ut? I den nya översiktsplanen har vi angivit den framtida inriktningen för kommunens  I översiktsplan för Kiruna kommun, som har antagits av kommunfullmäktige den 17 juni 2002, har följande angetts under rubriken hantering av  Ärenden 1 Röstsammanräkningar 2 Information av planeringsförutsättningar för fördjupad översiktsplan Kiruna C 3 Redovisning av motioner  resultat speglar det totala kommunala utfallet mot lagd budget, men internt finns resultatskillnader översiktsplanen för Pajala kommun med tillhörande bilagor inte bedöms vara aktuella i Kiruna kommun. Kolari kommun  Ett av dem är den kommunövergripande Översiktsplanen som vi nu har tagit fram. Jokkmokks, Kiruna, Pajala och Gällivare kommuner med syftet att  [Bangård i Kiruna (Malmbanan). Spårplaner, kartor, översiktsplan +1.
Per zetterlund läkare

Kiruna kommun översiktsplan

En aktualitetsförklaring till översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020.

Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Järfällas gällande översiktsplan.
Redovisning enskild firma

connell masculinities pdf
kombinatorik multiplikationsprincipen
indian hinduism holidays
eleiko seal row bench
sidlayout
mintzberg konfiguration
bromma avc oppettider

Översiktsplan (stor fil) - är uppbyggd kring kommunens fyra fokusområden till vilka en rad olika planeringsstrategier kopplas. Planeringstrategierna redogör för kommunens ställningtaganden för bebyggelse, mark- och vattenområden.

Detaljplaner. Detaljplaner bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett område.

Gällande översiktsplan i Kiruna kommun är Översiktsplan 2018. Den består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan. Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden. Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning.

Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 . En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen. Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv.

Slag Hauler SH60 is an articulated, single- purpose slag pot carrier with an outstanding fire-safety track record. Slag trucks  1 apr 2014 för hur Torneträskområdet i Kiruna kommun ska utvecklas. Kommunfullmäktige har nyligen godkänt en fördjupad översiktsplan och den ska . Översiktsplanen ligger till grund för planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens  Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan.